STRUKTURA PRACOVIŠTĚ

LABORATOŘE

Vybavení laboratoří umožňuje sledovat v biologickém materiálu hladiny prakticky všech běžně stanovovaných nízkomolekulárních endogenních látek a používaných léčiv.

Přístrojová laboratoř je vybavena systémy pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a dalším nezbytným vybavením. Provádí se v ní HPLC analýzy připravených vzorků a jejich vyhodnocení. Systémy mají k dispozici všechny běžně používané detektory včetně tandemového hmotnostního spektrometru (LC-MS/MS), spektrofotometrického a fluorimetrického detektoru.

KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ

Klinické pracoviště společnosti Pharmakl je umístěno v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha. Tyto moderní prostory umožňují provádět klinické studie až na 32 osobách najednou. Jsou vybaveny moderním zařízením, které pomáhá zajistit nezbytnou lékařskou péči během studií.

PRACOVNÍCI

Pracovníci společnosti Pharmakl spol. s r.o. mají dlouholeté zkušenosti ve všech oblastech klinické farmakologie, tj. klinické farmakokinetiky, farmakodynamiky, farmakogenetiky, toxikologie a terapeutického monitorování hladin léčiv. Stanovení léčiv a endogenních látek v tělních tekutinách provádějí kvalifikovaní analytičtí chemici. Společnost Pharmakl může tedy nabídnout komplexní služby při poskytování diagnostiky a zajišťování racionální a bezpečné lékové terapie.

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz