Společnost Pharmakl je registrována jako zdravotnické zařízení, jehož aktivity jsou zaměřeny na problematiku klinické farmakologie, klinické biochemie a vnitřního lékařství. V těchto oborech je společnost Pharmakl držitelem potřebných licencí a osvědčení vydaných Českou lékařskou komorou.

Společnost Pharmakl má se zdravotními pojišťovnami uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče v odbornostech 801 – Klinická biochemie, 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv (3. stupeň) a 206 – Klinická farmakologie. Hlavní náplní činností hrazených zdravotními pojišťovnami je terapeutické monitorování léčiv, farmakogenetika a expertní činnost klinických farmakologů.

Pharmakl provádí rovněž farmakokinetické a bioekvivalenční studie a poskytuje rozsáhlou expertní a konzultační činnost českým i zahraničním výrobcům léčiv, včetně přípravy registrační dokumentace a vytváření expertních posudků.

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz