HISTORIE

Dlouholeté zkušenosti z akademického výzkumu a klinické praxe byly využity při založení společnosti Pharmakl spol. s r.o. v roce 1991. V prvních letech po založení společnosti byly hlavní náplní činnost farmakokinetické a bioekvivalenční studie, stanovení hladin léčiv v biologickém materiálu a expertní a konzultační činnost. Společnost Pharmakl za dobu své existence vypracovala pro potřeby registračních agentur České republiky a Evropského společenství více než 100 zpráv o provedených farmakokinetických a bioekvivalenčních studiích, které umožnily klinické použití léčivých přípravků českých výrobců.

V roce 2009 společnost úspěšně absolvovala výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami u Magistrátu hlavního města Prahy. Společnost Pharmakl spol. s r.o. má uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s několika zdravotními pojišťovnami v odbornostech 801 – Klinická biochemie, 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv (3. stupeň) a 206 – Klinická farmakologie. Hlavní náplní činností hrazených zdravotními pojišťovnami je terapeutické monitorování léčiv, klinická biochemie, farmakogenetika a expertní činnost klinických farmakologů.

Pracovníci společnosti rovněž vypracovali více než 200 expertních posudků, které byly použity v registrační dokumentaci jednotlivých léčivých přípravků. Bylo vyvinuto a validováno mnoho bioanalytických metod, mnoho z nich bylo publikováno (odkaz Seznam publikací) v odborných časopisech.

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz