TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉČIV

Pro analýzu léčiv v biologickém materiálu se používají pouze validované metody a existuje průběžný program kontroly kvality výsledků. Zařízení má k dispozici mnoho bioanalytických metod pro všechny běžné stanovované skupiny léčiv, jako jsou psychofarmaka, antiepileptika, antikoagulancia, antidiabetika, antibiotika, imunosupresiva či cytostatika. V případě potřeby je možné vyvinout a odvalidovat další metody pro libovolná léčiva, seznam publikací ukazuje inovativní potenciál společnosti Pharmakl. Bioanalytické oddělení má dlouholeté zkušenosti s vývojem rychlých a jednoduchých metod, doba chromatografické analýzy u většiny metod je v řádu 1-5 minut.

Úhrada za analýzu vzorků a klinicko-farmakologickou konzultaci neprobíhá z úhradových limitů zdravotnického zařízení, ale je přímo účtovaná společností Pharmakl spol. s r.o. pojišťovnám.

Příklady užití TDM v praxi

Warfarin

I když primárním parametrem pro monitorování antikoagulační terapie warfarinem zůstává protrombinový čas vyjádřený pomocí INR, stanovení hladin warfarinu v plasmě spolu s výsledky farmakogenetického vyšetření umožní zjistit příčiny dávko­vá­ní warfarinu mimo obvyklý interval 2-10 mg/den nebo náhlých změn hodnot INR. Tuto informaci lze využít k zlepšení terapie (např. zlepšení compliance, odstranění nežádoucích lékových interakcí, úprava stravy).

Dabigatran

Dabigatran patří mezi nová antikoagulancia a oproti warfarinu má řadu předností (příznivé farmakodynamické i bezpečnostní parametry). Stanovení optimální dávky je rozhodující pro poměr možných rizik: vzniku mozkové mrtvice a krevních sraženin na jedné straně a krvácení na straně druhé. Tato rizika byla kvantifikována ve vztahu k plasmatické koncentraci dabigatranu a TDM tak umožňuje jejich minimalizaci.

Vyšetření lze objednat zde

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz