FARMAKOGENETIKA

Zkušenosti společnosti Pharmakl získané při terapeutickém monitorování léků a při realizaci více než jednoho sta farmakokinetických bioekvivalenčních studii jednoznačně prokazují, že koncentrace léčiva v krvi je u mnoha léčiv závislá na individuální genetické výbavě pacienta. Analýza genetické výbavy pacienta spojená s aktuálním terapeutickým monitorováním léků představuje nový metodický přístup racionální a individuální farmakoterapie u vybraných lékových skupin.

Z praktického hlediska tento metodický přístup představuje jednorázové genetické vyšetření skupiny enzymů či celulárních struktur, které ovlivňují farmakokinetické, farmakodynamické a toxikologické vlastnosti léčiv. Takto získané genetické informace umožňují individualizaci farmakoterapie a tím bezpečnější způsob léčby. Záměrem společnosti Pharmakl spol. s r.o. je tyto nové aspekty racionální farmakoterapie aplikovat do klinické praxe. Farmakogenetická vyšetření jsou prováděna ve spolupráci s

Laboratoří molekulární diagnostiky nemocnice Na Homolce.

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz