KLINICKÁ BIOCHEMIE

Činnost v oboru klinické biochemie je zaměřena na stanovení některých endogenních látek a markerů chorob metodou HPLC-MS/MS. Používaná metodika je vysoce specifická, oproti běžně používaným imunochemickým metodám odpadá nebezpečí chyb ve výsledcích vlivem nespecifických zkřížených reakcí, a je proto pro pacienta výhodnější.

Vitamin D

Vitamin D je důležitým faktorem nejen v regulaci metabolismu vápníku (a léčbě souvisejících chorob jako je osteoporóza), ale uvažuje se i o jeho souvislosti s výskytem nádorů, diabetu a autoimunitních onemocnění.

Měřítkem pro posouzení stavu suplementace vitaminem D (D2 a D3) je stanovení plasmatických koncentrací jeho hydroxymetabolitů (25-OH-D2 a 25-OH-D3). Optimální plasmatické hladiny jsou 60-200 nmol/L, nebezpečné jsou stavy pod i nad touto hranicí. Odhaduje se, že až 60% populace má nedostatečné hladiny vitaminu D.

Methylmalonová kyselina

Zvýšená hladina methylmalonové kyseliny v séru je u dospělých pacientů indikátorem nedostatku vitaminu B12. Nedostatek vitamínu B12 vede k rozvoji makrocytární anémie. Tvoří se menší množství větších červených krvinek (erytrocytů) a tím dochází ke snížení přenosové kapacity krve pro kyslík. Anémie může vyvolávat příznaky jako je slabost, závratě, dušnost. Deficit vitamínu B12 může vést ke vzniku neuropatie (poruchy nervů), která se projevuje brněním, necitlivostí v oblasti rukou a nohou. Dále může vyvolat různé duševní změny, od stavů zmatenosti a podrážděnosti až po těžkou demenci.

Vyšetření lze objednat zde

Pharmakl spol. s r. o., email: info@pharmakl.cz